M a r y l a ' s       U n i v e r s e
M u l t i m e d i a
Maryla   Ozog - Dlutek

Maria Dłutek - znana swoim przyjaciołom jako Maryla, pochodząca z Polski, wyemigrowała do Kanady w 1983 roku. Od tego czasu Nova Scotia Halifax jest jej domem, z wyjątkiem lat spędzonych w Korei Południowej i Hiszpanii (1997-2002).
Maryla była zafascynowana koreańskim malarstwem przedstawiającym naturalne piękno wybrzeży, wiosek, świątyń i ludzi, a wiec zaczęła się uczyć malarstwa u pana N.Y. Park - koreańskiego artysty. Hiszpania, ze wszystkimi dziełami sztuki w muzeach i galeriach, była dla niej miejscem inspiracji i bardzo rozbudziła jej zainteresowanie sztuką.
W Polsce ukończyła studia magisterskie na kierunku Elektroniki i została Specjalistą ds. Informatyki na Dalhousie University Computing Information Services.
Poza odpowiedzialnością techniczną w pracy, bardzo ceni i czerpie przyjemność malując. Jest głównie samoukiem i doskonali swoją technikę w obu stylach: tradycyjnym wschodnim – chińskim i koreańskim, jak również w zachodnim jak akwarela i akrylik. Uczestniczy w wielu kursach oferowanych przez lokalnych artystów.
Zainspirowana pasją do przyrody i podróży, kontynuuje malowanie różnych tematów, takich jak krajobrazy, kwiaty i martwa natura. Malowanie wełną i thanie obrazow dodała do swojego życiorysu artystycznego po odbyciu kilku zajęć z miejscowymi nauczycielami. Niedawno, w 2016 roku, dodała ceramikę do swojego multidyscyplinarnego zaangażowania w art po wzięciu udziału w kilku zajęciach hobbystycznych oferowanych przez Halifax Recreation Program i Nova Scotia Center for Craft and Design.pommegrate

Wystawy

• Dalhousie Art Gallery - Annual Student, Staff, Faculty Alumni Exhibitions 2005-2019
• East Hants Fine Art Annual Art Show – awarded 2 Special Mentions
• Gallery Auction in Support of Southwest Fire Society, Windsor, Nova Scotia 2004 and 2007
• Art Celebra - Pier 21 Ralph and Rose Harbourside Gallery
• Gallery Auction – Windsor NS
• American Heritage Month in America – Worcestar, MA
• Gallery for Seniors, Greenwich, NS
• Little Mobile Gallery for Seniors Exhibition
• Open Water Exhibition 2015
• Mosaic of Identity _Pier 21 Hall of Tribute
• Humani-T Art Gallery
• The Greig Gallery-Alderney Landing
• Chase Gallery


Maryla podarowała wiele swoich prac na aukcje charytatywne w Nowej Szkocji i w Halifax

rogi